15.11.2021.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

TP ZAPADNA MORAVA Izveštaj sa Skupštine održane 28.10.2021..pdf