13.11.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca "HALKBANK" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU
U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Halkbank» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «TURKIYE HALK BANKASI A.S.» iz Istanbula, Turska, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «HALKBANK» a.d. Beograd.

Prinudni otkup izdavaoca Halkbank ad Beograd.pdf