04.12.2018.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu skupstine 26.12.2018.potpisano.pdf