21.06.2022.

Obaveštenje o otkazivanju Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Odluka NOP 29-22-1 dig. potpisana.pdf