05.02.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TELEFONKABL a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «TELEFONKABL» a.d. Beograd od 24.01.2019. godine, na osnovu Odluke odbora direktora izdavaoca «TELEFONKABL» a.d. Beograd od 04.02.2019. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «TELEFONKABL» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TELEFONKABL a.d. Beograd.pdf