07.06.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NEOSTAR a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka Odbora o sazivanju skupštine .pdf