26.03.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „JUBMES BANKA“ a.d. Beograd

Odluka sazivanje Skupštine JUBMES banka a.d. - 1.pdf