30.01.2019.

Obaveštenje o neodržanoj sednici Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje o neodržanoj redovnoj sednici Skupštine Banke dana 28. 01.2019.godine.pdf