15.10.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu PPM-potpisan.pdf