21.02.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca DUVAN a.d. Subotica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «SBD broker» a.d. Subotica, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «MIRKES» d.o.o. Subotica, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «DUVAN» a.d. Subotica.

Prinudni otkup akcija izdavaoca DUVAN a.d. Subotica.pdf