01.07.2022.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Izveštaj sa Skupštine 24 06 22.pdf