28.04.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MINEL FEPO iz Zrenjanina

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 323.714 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMNLFE72541, izdavaoca MINEL FEPO, ZRENJANIN (MB: 08000913), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.