08.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD STARA PAZOVA

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE O ODLUCI O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.pdf