11.05.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALFA PLAM a.d. Vranje

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Alfa-Plam-Odluka o sazivanju 26. redovne godišnje Skupštine akcionara.pdf