04.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HUP BALKAN AD BEOGRAD - ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu akcionara Centralni registar - HUP Balkan ad u likvidaciji.pdf