26.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP VOJVODINA AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

PPV-poziv za van.skupštinu-poziv.pdf