09.10.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TELEVIZIJA LESKOVAC AD LESKOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

19-10-09-TV Leskovac-Poziv za vanrednu skupštinu.pdf