25.12.2017.

Isplata dividende izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDENa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 10.06.2017. godine, Odluke Izvršnog odbora od 15.12.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «GOŠA MONTAŽA» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 26.12.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd.pdf