31.08.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JANKO STAJČIĆ AD LAZAREVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 41.532 akcije, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJSALE94525 izdavaoca JANKO STAJČIĆ AD LAZAREVAC (MB: 07526881), usled statusne promene pripajanja.