30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine zakazanu za 30.07.2020._signed.pdf