12.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

poziv za vanr. sednicu Centroistok Bor_3.2.2022..pdf