13.03.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Jorgić broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «KONVAR» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «ZAVOD ZA ZAVARIVANJE» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE a.d. Beograd.pdf