28.01.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

ENHL Poziv svim akcionarima el.potpis.pdf