04.10.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SOJAPROTEIN a.d. Bečej

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «VICTORIA GROUP» a.d. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «SOJAPROTEIN» a.d. Bečej.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SOJAPROTEIN a.d. Bečej.PDF