30.08.2018.

Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca WALL-PAPER 8 DOO

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

obavestenje_o_dospecu_WAPA06.pdf