08.11.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice I emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SOBIM ENERGY DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Isplata kupona i glavnice I emisije kratkoročnih obveznica SOBIM ENERGY DOO BEOGRAD.pdf