14.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA BAKARNIH CEVI AD MAJDANPEK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu izdavaoca Fabrika bakarnih cevi.pdf