05.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VINO ŽUPA AD ALEKSANDROVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Vino Župa Aleksandrovac.pdf