15.10.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv FU Banat.PDF