19.06.2017.

Isplata dividende izdavaoca ALFA PLAM a.d. Vranje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 29.05.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «ALFA PLAM» a.d. Vranje, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 20.06.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca ALFA PLAM a.d. Vranje.pdf