14.07.2017.

Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o dostavi podataka za isplatu dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti "Vojvođanska banka" a.d. Novi Sad

Obaveštenje članovima CRHoV (dostava POR-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda).pdf
Notification to CSD members (submitting Residence Certificate and information on beneficial owners of income).pdf