12.02.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD FABRIKA ČARAPA UDARNIK, ZRENJANIN -U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 14.526 običnih akcija nominalne vrednosti 4.226,02 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSUDRNE20073 izdavaoca AD FABRIKA ČARAPA UDARNIK, ZRENJANIN -U STEČAJU (MB: 08000140), usled zaključenog stečajnog postupka.