30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HEMOFLUID AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

HEMOFLUID AD KRUŠEVAC_Javni poziv za sednicu skupštine akcionara 27.07.2020..pdf