08.06.2018.

XI emisija korporativnih obveznica izdavaoca „TERMOPORD" DOO BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „TERMOPORD" DOO BEOGRAD, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Izdavanje XI emisije kratkoročnih obveznica Termopord doo Beograd079.pdf