10.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MTS BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju 20.vanredne skupstine.pdf