04.12.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MIROČ a.d. Kladovo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «MIROČ» a.d. Kladovo od 09.11.2018. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «MIROČ» a.d. Kladovo od 26.11.2018. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «MIROČ» a.d. Kladovo, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MIROČ a.d. Kladovo.pdf