28.11.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca HEMPRO a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «EKSTRA-PET» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «HEMPRO» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca HEMPRO a.d. Beograd.pdf