07.11.2019.

Isplata dividende izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDENa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 21.06.2019. godine, Odluke Odbora direktora od 29.10.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «ABC broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «LUKA SENTA» a.d. Senta, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 08.11.2019. godine.

Isplata dividende izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta.pdf