06.07.2017.

Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o neisplati glavnice VI emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno.pdf