24.01.2022.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «GOŠA MONTAŽA» a.d. Beograd od 04.08.2022. godine, na osnovu Odluke Izvršnog odbora izdavaoca «GOŠA MONTAŽA» a.d. Beograd od 13.01.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «GOŠA MONTAŽA» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd.pdf