09.08.2017.

Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš-prioritetne akcije

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O IZMENI PONUDE ZA STICANJE SOPSTVENIH PRIORITETNIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Izvršnog odbora izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš od 07.08.2017. godine o izmeni ponude za sticanje sopstvenih akcija i zahteva podnetog od strane člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš, daje izmenu ponude za sticanje sopstvenih prioritetnih akcija.

Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš-prioritetne akcije.pdf