08.03.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju skupstine akcionara.pdf