08.10.2020.

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO a.d. Valjevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 201.904 akcija izdavaoca PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO a.d. Valjevo (JMB:07188994) sa 1.800,00 dinara na 4.000,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSPPVAE76581, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.