14.07.2017.

II emisija korporativnih obveznica izdavaoca „NOVOSET" d.o.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „NOVOSET" d.o.o. Beograd, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Obaveštenje o izdavanju II emisije kratkoročnih obveznica Novoset doo Beograd394.pdf