20.06.2022.

Prinudni otkup akcija izdavaoca RTC LUKA LEGET a.d. Sremska Mitrovica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «FCG» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «RTC LUKA LEGET» a.d. Sremska Mitrovica.

Prinudni otkup akcija izdavaoca RTC LUKA LEGET a.d. Sremska Mitrovica.pdf