10.06.2019.

Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAKO CONSTRUCTION DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

Obavešenje o dospeću PAKC02.pdf