18.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA ZEMUN ZEMUN

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Raiffeisen bank“ a.d. Beograd

AKZ Poziv za vanrednu skupštinu 18.11.20.pdf