27.11.2017.

OBAVEŠTENJE O STORNIRANJU ISPISA AKCIJA IZDAVAOCA AD JANKO STAJČIĆ, LAZAREVAC, MB: 07526881, USLED STATUSNE PROMENE

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STORNIRANJU ISPISA AKCIJA IZDAVAOCA AD JANKO STAJČIĆ, LAZAREVAC, MB: 07526881, USLED STATUSNE PROMENE

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je, na osnovu Rešenja Agencije za privredne registre broj BD 97716/2017 veza BD 73016/2017, od 17.11.2017. godine, izvršio storniranje ispisa akcija izdavaoca AD Janko Stajčić, Lazarevac, MB: 07526881, od 31.08.2017. godine, i uspostavio prethodno registrovano stanje.