23.11.2020.

Isplata privremene dividende (međudividende) izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «Telekom Srbija» a.d. Beograd: Odluka Nadzornog odbora od 15.10.2020. godine, Odluka Izvršnog odbora od 16.10.2020. godine i zahteva podnetog od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «Telekom Srbija» a.d. Beograd, vrši isplatu privremene dividende (međudividende) vlasnicima hartija od vrednosti dana 24.11.2020. godine.

Isplata privremene dividende (međudividende) izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd.pdf