06.12.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE a.d. Vranje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «BRITISH AMERICAN TOBACCO(SERBIA) LIMITED» iz Londona, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca « BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE» a.d. Vranje.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BAT VRANJE a.d. Vranje.pdf